Mapa Bioróżnorodności
Motyle Polski
Podsumowanie
Rodziny
71
Rodzaje
1058
Gatunki
3227
Rekordy
262599
Publikacje
339

Strona Główna

O Inicjatywie

Lepidoptera Poloniae to ogólnopolska inicjatywa naukowa, powstała w ramach Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności we współpracy Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tworzą go specjaliści - zarówno pracownicy wielu krajowych instytucji naukowych, jak i pasjonaci entomologii. Współpracujemy też z Polskim Towarzystwem Entomologicznym.

Cel i zakres działań

Nasz cel to tworzenie pełnej i aktualnej bazy wiedzy o krajowej faunie motyli (Lepidoptera). Wykorzystujemy wszelkie dostępne udokumentowane informacje o rozmieszczeniu i biologii gatunków. Główne źródła to publikacje naukowe, okazy w kolekcjach przyrodniczych i potwierdzone fotograficznie obserwacje. Efekty działań dostępne są poprzez bazę danych Mapa Bioróżnorodności oraz w formie publikacji.

Baza danych

Punktem wyjścia do gromadzenia danych był wykaz gatunków Lepidoptera Polski przygotowany przez Jarosława Buszko. Daje to oparcie taksonomiczne dla wszystkich danych o występowaniu tej grupy na obszarze Polski. Pierwsza, bardzo istotna część informacji pochodzi z "Atlasu rozmieszczenia motyli dziennych Polski" (Buszko 1997), którego dane trafiły do systemu Mapy Bioróżnorodności. Obecnie trwa gromadzenie danych z innych źródeł.