Mapa Bioróżnorodności
Motyle Polski
Podsumowanie
Rodziny
71
Rodzaje
1058
Gatunki
3227
Rekordy
262599
Publikacje
339
››› Wejście do Bazy ‹‹‹

Prace zakończone

 • Włączenie bazy Lepidoptera@PL do Bazy BioMap (od Biodiversity Map)
  • hierarchiczna struktura taksonów
  • rozbudowana synonimika
  • system filtrów i narzędzi wyszukiwania
  • mapy statyczne i dynamiczne w różnych układach generalizacji
 • Pozyskanie nowych danych o rozmieszczeniu gatunków (rekordów) z publikacji i kolekcji okazów

Prace trwające

 • Geokodowanie pozyskanych rekordów
 • Budowa aplikacji do wprowadzania i edycji danych w bazie on-line

Zadania stałe

 • Aktualizacja taksonomii poszczególnych grup i kontrola wykazu gatunków krajowych
 • Pozyskiwanie nowych danych o rozmieszczeniu