Mapa Bioróżnorodności
Motyle Polski
Podsumowanie
Rodziny
71
Rodzaje
1058
Gatunki
3227
Rekordy
262599
Publikacje
339
››› Wejście do Bazy ‹‹‹

Baza Bibliografii Entomologicznej

Jednym z celów Lepidoptera Poloniae jest utworzenie wykazu publikacji dotyczących motyli oraz umożliwienie dostępu do treści jak największej ich liczby. Treść publikacji to z jednej strony cyfrowa wersja oryginału, a z drugiej zawarte w niej dane, dotyczące rozmieszczenia gatunków (rekordy).
Służy temu Baza Bibliografii Entomologicznej, wchodząca w skład Mapy Bioróżnorodności. Poniżej prezentujemy publikacje o szczególnym znaczeniu dla Inicjatywy.

Podstawowe publikacje źródłowe

  • Buszko J. 1997. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) 1986-1995. Oficyna Wydawn. Turpress, Toruń, 170 ss.

Efekty działań prowadzonych w ramach Inicjatywy

  • Bąkowski M., Celadyn R., Hołowiński M., Zajda W. 2011. Clearwing moths (Lepidoptera: Sesiidae) of Małopolska Province. Polish Journal of Entomology 80(2): 411-421
  • Tykarski P. 2011. Insects on the Biodiversity Map of Poland – objectives and scope of the project. Polish Journal of Entomology 80(2): 153-154
  • Tykarski P. 2011. Towards redefining the regional division of Poland for faunistic studies. Polish Journal of Entomology 80(2): 155-183

Współpraca z Polskim Towarzystem Entomologicznym - dostęp do treści wydawnictw