Mapa Bioróżnorodności
Motyle Polski
Podsumowanie
Rodziny
71
Rodzaje
1058
Gatunki
3227
Rekordy
262599
Publikacje
339
››› Wejście do Bazy ‹‹‹

Dokładność danych źródłowych w bazie (rekordów)

 • tylko tekst: głównie dane archiwalne, określone ogólnie (np. "Galicja", "Wielkopolska"); nie wyświetlane na mapie, czasem niedefiniowalne
 • obszar - wielokąt (poligon): wiele starszych danych, określanych na poziomie jednostki administracyjnej; współrzędne siatki (zwykle kwadraty UTM 10×10 km)
 • punkt - większość rekordów; domyślna forma współczesnych danych, często zbierana bezpośrednio przez obiorniki GPS; dla danych starszych współrzędne punktowe pozyskuje się z map

Prezentacja danych

 • forma
  • mapy statyczne, stosowana w aplikacji tekstowej baza.biomap.pl, p. przykład
  • mapy dynamiczne, stosowana w mapie interaktywnej gis.biomap.pl
  • tekst: dane oryginalne rekordu, obszary; dla danych niedokładnych jedyna dostępna forma prezentacji
 • poziom szczegółowości map
  • punkt: dla danych punktowych
  • obszar: dla danych opisanych jako dla obszar; dla punktów i mniejszych obszarów jako sposób generalizacji (np. województwo dla danych z gmin lub rezerwatów, kwadrat UTM dla punktów); domyślny rodzaj wizualizacji danych wrażliwych (gatunki chronione, zagrożone itd.)